Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn van toepassing: voor consumenten de Algemene consumentenvoorwaarden voor de schilders-, onderhouds- en glaszetbranche in Nederland en voor overige opdrachtgevers de Algemene voorwaarden voor de zakelijke markt voor de schilders-, onderhouds- en glaszetbranche in Nederland, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 40409386. Op uw verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar. Bijgaand treft u onze algemene voorwaarden aan.

Pruis Schilderwerken BV OnderhoudNL Algemene Voorwaarden Zakelijk
Pruis Schilderwerken BV OnderhoudNL Algemene Voorwaarden Consument