Keurmerken

VCA**

Al geruime tijd beschikken wij over het VCA** 2008/5.1 certificaat. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om onze medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het is een programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

Erkend leerbedrijf voor schilders

In samenwerking met Savantis, het kennisinstituut voor schilders, zijn wij opgenomen in het SBB-register voor erkende leerbedrijven. In samenwerking met de Schildersvakopleiding Zwolle zijn er door het hele jaar verschillende leerlingschilders bij ons werkzaam. Zij volgen een BBL- of BOL-opleiding en leren bij ons de kneepjes van het vak. Ook zijn er met regelmaat leerlingen van het Nuborgh College uit Elburg bij ons actief om het schildersvak te leren. Op deze manier willen wij graag onze ambachtelijke kwaliteit van het schilderwerk voor de dag van morgen veiligstellen.

Erkend leerbedrijf voor zakelijke dienstverlening

In samenwerking met het Ecabo zijn wij opgenomen in het SBB-register voor erkende leerbedrijven voor MBO-stages. Bij onze afdeling administratie is er altijd een stagiair werkzaam die een BBL- of een BOL-opleiding volgt.

Koninklijke OnderhoudNL

Wij zijn actief lid van Koninklijke OnderhoudNL. Dit is dé vereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven. Met ruim 2.600 aangesloten bedrijven in 5 marktsegmenten is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-) gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. Door het professioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken, leren, recreëren, reizen en vervoeren verduurzaamd en behouden voor de toekomst.

Kennis & Kunde Monumentenspecialist

Het kwaliteitsbeleid 'Gelderse Voet' van de Provincie Gelderland, is het kader van de kwaliteitsregeling Kennis & Kunde. Doel is het verbeteren van de uitvoeringskwaliteit van de kleine en middelgrote bedrijven, die werken aan gebouwd cultureel erfgoed in Gelderland.

Duurzaam onderhoud expert (D.O.E.) Repair Care

D.O.E.-gecertificeerde organisaties werken volgens hoge maatstaven. Zowel qua kwaliteit van de reparaties als qua werkvoorbereiding, veiligheid en milieu.

OnderhoudNL garantie keurmerk

De OnderhoudNL Garantie (voorheen AF-Erkenningsregeling) is zowel het keurmerk als de erkenningsregeling voor gegarandeerde vakkwaliteit van glas-, schilder-, en behangbedrijven.
Offerte aanvragen