Onze werkwijze

Onze werkwijze

Wij komen eerst persoonlijk bij u langs om het onderhoud van uw woning te beoordelen en alles in te meten. Uw wensen en ons advies verwerken wij voor u in een gratis en vrijblijvende offerte.

Binnen een week ontvangt u van ons de offerte. Hierbij heeft u de keuze of u deze per post of email wilt ontvangen. Onze offerte heeft een geldigheidsduur van twee maanden.

Bij akkoordbevinding van onze offerte ontvangen wij deze graag getekend weer van u retour. Tevens zullen wij in overeenstemming met u een planning maken van onze werkzaamheden. Hierbij hebben wij de doelstelling dat u niet al te veel hinder mag ondervinden van deze werkzaamheden.

Ter bevestiging ontvangt u van ons de opdrachtbevestiging.

Een week voorafgaand aan de werkzaamheden nemen wij contact met u op om de zaken nog even kort door te nemen.

Start van de werkzaamheden. De schilders beginnen iedere dag om 07.30 en pauzeren van 09.00 tot 09.15 en van 12.30 tot 13.00. Mocht u een ander tijdstip u beter uitkomen is dat geen probleem voor ons. Het einde van de werkdag is om 15.45.

Mochten er werkzaamheden uitgevoerd worden die niet in de offerte zijn vermeld, bespreken wij deze vooraf samen met u. Zo houdt u controle over de kosten.

Als de werkzaamheden zijn afgerond, leveren wij deze graag samen met u op. Mocht het zijn dat u in de dagen er na nog oneffenheden ziet, vernemen wij het graag. Deze herstellen wij natuurlijk kosteloos voor u.

Verder bent u verzekerd van:

  • Ambachtelijk vakwerk
  • Heldere offertes
  • Controle over de kosten
  • Duidelijke afspraken
  • Uitstekende garantie
  • Een oplossing bij geschillen

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn van toepassing: voor consumenten de Algemene consumentenvoorwaarden voor de schilders-, onderhouds- en glaszetbranche in Nederland en voor overige opdrachtgevers de Algemene voorwaarden voor de zakelijke markt voor de schilders-, onderhouds- en glaszetbranche in Nederland, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 40409386. Op uw verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar.

Pruis Schilderwerken BV OnderhoudNL Algemene Voorwaarden Consument
Pruis Schilderwerken BV OnderhoudNL Algemene Voorwaarden Zakelijk